Alternatieve energie

ALTERNATIEF ALS ALTERNATIEF?

Met de zogenaamde alternatieve energiebronnen worden de bronnen bedoeld niet zijnde fossiele brandstoffen olie, gas en kolen.

Het is niet direct een onderwerp dat gerelateerd is aan een energiezuinig huis, maar enkele van de alternatieve energiebronnen, met name zonne energie, is goed bruikbaar om in ieder geval de maandelijkse energiekosten te verlagen. Ook is de belasting voor het milieu van deze alternatieve energiebronnen lager dan de reguliere brandstoffen.

Bespaar fors op uw energiekosten en maak uw woning behaaglijker met gesubsidieerde woningisolatie.
Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

ZONNE-ENERGIE MEEST INTERESSANT

Van alle alternatieve energiebronnen gaat de ontwikkeling van systemen die zonnestraling kunnen benutten het hardst.

Wereldwijd wordt er fors geïnvesteerd in grote zonne-energieprojecten, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Vele overheden zien zonne-energie als het belangrijkste alternatief voor de immer slinkende olie- en gasvoorraad die bovendien grotendeels worden beheerd door politiek instabiele landen (OPEC).

Zowel de wereldwijde beschikbaarheid van zonnestraling als ook de technologisch meest uitgewerkte systeem maakt een zonnepanelensysteem of een zonneboilerconfiguratie tot een betaalbaar en betrouwbaar systeem. In landen als Duitsland, China en Amerika wordt de benutting van zonne-energie fors gestimuleerd. Ook in Nederland zijn subsidies voor zonnepanelen voorhanden.

KERNENERGIE

Hoewel kernenergie een goedkope en productieve bron is van energie is het niet zonder gevaren zoals we hebben kunnen zien in Fukushima Japan in 2011.

Door de enorme kracht van een aardbeving kreeg de centrale de eerste klap die werd gevolgd door een Tsunami. Resultaat was een meltdown met verspreiding van levensgevaarlijke radio-actieve straling die bewoning binnen een straal van tientallen kilometers onmogelijk maakt voor de eerste 10 jaar. Daarnaast verdween een enorm stuk capaciteit van de regionale energievoorziening. Ook het milieu werd levensgevaarlijk belast.

Ook dit soort risico’s moeten meegenomen worden in de besluitvorming rondom alternatieve energiebronnen.

7

Groene energie

7

Zonne energie

7

Windenergie

7

Overige alternatieven