VOCHT IN DE KRUIPRUIMTE

40% van de kruipruimtes in Nederland zijn vochtig. Zolang de begane grond vloer is geïsoleerd en de kruipruimte voldoende wordt geventileerd is dat geen onoverkomelijk probleem.

Echter via een te vochtige kruipruimte kan vochtige lucht door kieren in de vloer of bij de leidingdoorvoeren via de meterkast omhoogkomen. Vochtige lucht in de woning heeft veel impact zoals een slechter leefklimaat, schimmelvorming, meer last van insecten (zilvervisjes, pissebedden etc.).

Daarnaast moet er meer gestookt gaan worden.  Een vochtprobleem in de kruipruimte herkent u bijvoorbeeld aan vocht tegen de onderkant van het kruipluik of aan vocht en schimmel in de meterkast, in aanrechtkastjes, bij plinten enzovoorts.

Water in een goed geïsoleerde en geventileerde  kruipruimte is op zich geen probleem, tenzij het zo hoog komt te staat dat leidingen in de kruipruimte omhoog worden geduwd (bijvoorbeeld de rioolleiding) en uw huis binnenkomt.

Vocht in de kruipruimte kan ook als optrekkend vocht van de muren de bovengelegen woning binnenkomen.

Kortom, veel vocht in de kruipruimte heeft behoorlijk negatieve gevolgen en het is dan ook verstandig om dat probleem aan te pakken.

Energiezuinig huis

40% van de kruipruimtes in Nederland zijn vochtig

WAAR KOMT HET KRUIPRUIMTE VOCHT VANDAAN?

Lekkages en hydrostatische druk van het grondwater zorgen voor vocht in de kruipruimte. In Nederland vindt u gemiddeld op 60 tot 80 cm diepte onder het maaiveld het grondwater niveau.

Kruipruimtes liggen qua diepte vaak net op die grens. Door de hydrostatische kracht van het grondwater wordt dit de kruipruimte ingeperst. Ook vinden er vaak lekkages plaats in kelders door de grote hydrostatische kracht waardoor water zich via de kleinste haarscheurtjes naar binnen werkt.

Om de schadelijke effecten van grondwater te beperken dient een kruipruimte niet te diep te liggen en moet deze ook regelmatig opgehoogd worden. (in grote delen van Nederland zakt grond rondom de woning terwijl de gefundeerde woningen niet mee zakken. Aangezien kruipruimtes niet onderheid zijn, zakken deze net zo hard mee).

Kortom veel vocht in de kruipruimte kan snel plaatsvinden. Door verdamping zal waterdamp naar de bovengelegen woning kunnen migreren indien er niet goed geïsoleerd is of indien er geen adequate vochtonderbrekingsystemen in de muren zitten. (in een dergelijk geval krijg je te maken met optrekkend vocht).

Bespaar fors op uw energiekosten en maak uw woning behaaglijker met gesubsidieerde woningisolatie.
Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

Wat zijn de gevolgen van vocht in de kruipruimte?

De aanwezigheid van vocht in de kruipruimte wordt pas een probleem indien het in ruime mate aanwezig is en de woning merkbaar vochtiger wordt.

Kruipruimtebodems bestaan doorgaans uit een combinatie van grond en zand en is daarom meestal vochtig, zeker tijdens regenachtige periodes of in gebieden waar het grondwater hoog staat. Indien een kruipruimte goed geventileerd is (via openingen in de muren waardoor een directe verbinding met de buitenlucht ontstaat) én de vloer is goed geïsoleerd (luchtdicht afgesloten inclusief doorvoeren van leidingen, dan is een enigszins vochtige kruipruimte geen probleem.

Echter, bij onvoldoende ventilatie of isolatie zal vocht gaan migreren naar de bovengelegen verdieping en veel schade kunnen berokkenen. (vocht is tenslotte de grootste vijand van elk gebouw!). Te denken valt dan aan:

 • hoge vochtigheidsgraad in de gehele woning (maakt het leefklimaat veel minder behaaglijk)
 • condensvorming
 • schimmelvorming
 • ongedierte (zilvervisjes, pissebedden etc.)
 • aantasting muren, behang, gordijnen, vloerbedekking, meubels
 • hogere energierekening omdat men meer gaat stoken om vochtige situatie te wijzigen
 • mogelijk optrekkend vocht in de muren
 • waardevermindering woning

Wat kun je doen tegen (overmatig) vocht in de kruipruimte?

Een droge kruipruimte is veel beter dan een vochtige kruipruimte. Het is daarom verstandig om dit probleem aan te pakken. Sommige maatregelen kunt u zelf nemen, maar in minimaal 50% van de gevallen heeft u hulp nodig.

Wat kunt u zelf doen?

 • zorgen dat via de meestal aanwezige muuropeningen (enkele open voegen of gaten in de buiten en binnenmuur) schoon zijn en goed kunnen ventileren. Indien er geen openingen zijn kunt u deze zelf maken of laten maken.
 • ook het maken van grotere ventilatie-openingen waarop u een rooster of mechanische ventilator plaatst kan de aanwezige vochtige lucht weghalen
 • regelmatig controleren of de aanwezige riolering of waterleiding niet lekt. Indien ja, dan zal deze gerepareerd moeten worden
 • zorgen dat openingen naar de woning goed afgedicht worden

Wat is nog meer mogelijk?

Er is een scala aan oplossingen te bedenken voor vochtproblemen in de kruipruimte, allemaal afhankelijk van de situatie en het budget. U kunt dan denken aan:

 • aanbrengen permanente drainage inclusief pompsysteem (veel voorkomend in bepaalde gebieden en naast waterwegen)
 • aan laten brengen isolatieschelpen op de kruipruimte bodem (deze zuiveren en ontvochtigen de lucht)
 • afdekken van het vocht op de kruipruimtebodem door het aanbrengen van een laag zand van circa 30 cm
 • aanbrengen bodemfolie kan soms werken
 • isoleren en volledig afdichten van de onderzijde van de begane grond vloer
 • beter passend kruipluik

 

Elke situatie vraag om een specifieke oplossing. Via Energiezuinighuis.nl kunt u vrijblijvend offertes aanvragen voor het oplossen van het vochtprobleem in uw kruipruimte. Er zijn meerdere landelijk werkende specialisten verbonden aan Energiezuinighuis.nl die uw offerte-aanvraag in behandeling zullen nemen en u van adequaat advies op maat kunnen voorzien.

Meer informatie:

7

bodemafsluiting

7

kruipruimte vocht isolatie

7

kruipruimte isolatie

7

vloerisolatie

LEEFVOCHT IN DE WONING

Gedurende de dagelijkse bezigheden in huis produceert een gezin gemiddeld 11,5 liter aan vocht. Deze vochtigheid ontstaat door: transpireren, koken, wassen, drogen, planten, huisdieren etc.

Indien het vocht niet uit huis kan ontsnappen zal het zich in het huis gaan verzamelen en zoekt het een weg naar de koudste plaats in huis.

Hier beginnen dan de problemen. Een vochtige woonomgeving kan nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid. Denk aan benauwdheid, hoesten, hoofdpijn, slijmvorming, chronische neusverkoudheid en vermoeidheid. Het is echter niet het vocht zelf wat de mensen ziek maakt.

De aanwezigheid van vocht maakt het groeien van huisstofmijten en schimmels mogelijk.

HERKEN DE PROBLEMEN

7

HUIS, COMFORT & KOUDE

7

KOUDEBRUGGEN

7

CONDENS

7

KOUDEVAL

7

ONGEDIERTE

7

ONGELIJKE VERWARMING

7

SCHIMMEL

7

TOCHT

7

VOCHTIGE MUREN

7

VOCHT IN DE KRUIPRUIMTE