Wat kunnen we met zonne-energie?

BRON VAN ALLE ENERGIE OP AARDE

De zon is een kleine ster waarom meerdere planeten draaien, waaronder de aarde. De aarde staat op een redelijk optimale afstand van de zon, waardoor de zonnestralen de aarde kunnen opwarmen en leven mogelijk maken.

De zon is de bron van alle energievormen die we op aarde kennen (ook van de fossiele brandstoffen) en benutten en daarnaast ook verantwoordelijk voor het leven op aarde. Zonder de zonnestraling zou de aarde een koude klomp steen zijn waarop geen leven mogelijk is. De zonnestraling wordt bijvoorbeeld door planten omgezet in energie waardoor deze kunnen groeien.

Bespaar fors op uw energiekosten en maak uw woning behaaglijker met gesubsidieerde woningisolatie.
Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

VERSCHILLENDE MANIEREN VAN BENUTTING

Onderstaand ziet u drie manieren waarop de zonnestraling en zonnewarmte benut kunnen worden ten behoeve van een woning:

1E MANIER: VERWARMEN VAN WATER DOOR ZONNEWARMTE

Dat kan op dit moment vooral op twee manieren. De meest gebruikte toepassing is het verwarmen van water door zonnewarmte. Dit gebeurt door zonnecollectoren.

2E MANIER: OMZETTEN IN ELECTRICITEIT

Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is door middel van zonnepanelen. Die zetten het licht om in elektriciteit.

3E MANIER : PASSIEVE ZONNE ENERGIE

Natuurlijk helpt het ook om huizen en gebouwen zodanig te bouwen dat de zon direct maximaal de ruimtes kan verwarmen, bijvoorbeeld met grote ramen aan de zonkant en kleine raampjes aan de schaduwkant Dit heet passieve zonne energie

ZONNE ENERGIE : ONBEPERKTE VOORRAAD

De zon zal nog circa 4 miljard jaar branden en is derhalve voor ons een onbeperkte energiebron. De continu zonnestraling die op allerlei manieren op aarde omgezet worden in bruikbare energie is een goedkope en onuitputtelijke bron.

Ter vergelijking: de verwachting is dat rond 2065 het grootste deel van de fossiele brandstoffen zal zijn verbruikt. Dat is ook de reden waarom overheden van veel landen kijken naar de mogelijkheid voor de benutting van alternatieve energiebronnen, zoals de omzetten van zonnestraling naar electriciteit middels een zogenaamd fotovoltaïsch systeem.

Wist u dat …….. de straling van de zon op de aarde jaarlijks een energie levert van 220.000 biljoen kilowattuur ? Dat is ruim 2500 maal het totale energieverbruik van de gehele wereldbevoling ?

ZONNEPANELENSYSTEMEN: HOT IN DE HELE WERELD

Zowel vanwege de opkomst van nieuwe economieën als vanwege de hectische toestanden in het Midden-Oosten is het de Westerse wereld duidelijk geworden dat de afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen zoals olie en gas een risico voor de toekomst met zich meeneemt. Met het steeds schaarser worden van olie en gas is de kans groot dat deze brandstoffen onbetaalbaar of onbeschikbaar zullen worden.

Van alle alternatieve energiebronnen is zonne energie de meest rendabel en betrouwbaarste. Door zowel technologische ontwikkeling als door subsidiëring is de toepassing van zonnepaneelsystemen sterk gegroeid in bijvoorbeeld Europa. Nu al wordt in 3 % van de jaarlijkse electriciteitsbehoefte van Duitsland voorzien door zonne-energie. In Nederland is dat nog slechts minder dan 0,1 % (ruim onder het EU-gemiddelde), maar Nederland is bezig met een inhaalslag: in 2011 werd ruim het dubbele aantal zonnepaneelinstallaties verkocht dan in 2010.

En in 2015 werd ruim het dubbele van 2014 gerealiseerd.

BETER VOOR HET MILIEU

Hoewel de productie van zonnecellen een bepaalde milieuvervuiling veroorzaken (zoals alle producten die door mensen worden gemaakt), blijkt de besparing op CO2 veel groter, in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen. Door betere productietechnieken en alternatieve recyclebare grondstoffen zal de milieuschade minder en minder worden.

MAAK UW KEUZE

7

Wat kunnen we met zonne-energie?

7

Hoe werkt een zonnepaneel?

7

Wat kost een zonnepaneel?

7

Hoeveel subsidie kun je krijgen?