Energiezuinighuis.nl,een informatieve website over het energiezuiniger maken van woningen en bedrijfsruimtes. Gratis offertes aanvragen bij een landelijk netwerk van meer dan 2.000 bedrijven.

Ventilatie op school

De kwaliteit van het binnenmilieu op basisscholen is vrijwel altijd (ver) beneden de maat. Dit
leidt tot gezondheidsklachten, zoals geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn,
concentratieproblemen en vermoeidheid. Een van de belangrijkste oorzaken van een slecht
binnenmilieu is gebrekkige ventilatie.

Copyright Energiezuinighuis.nl 2007 - 2022