Energiezuinighuis.nl,een informatieve website over het energiezuiniger maken van woningen en bedrijfsruimtes. Gratis offertes aanvragen bij een landelijk netwerk van meer dan 2.000 bedrijven.

Condens op de ramen en muren

Wat is condens ?

Condens is simpelweg vocht dat eerst als dwateramp in een ruimte aanwezig is, maar vloeibaar wordt op het moment dat het met een kouder oppervlak in aanraking komt. Indien u bijvoorbeeld een koud raam of een koude muur in uw kamer hebt, dan zal het vocht daarop 'condenseren.' Dat wordt dan zichtbaar als kleine druppeltjes water die op een gegeven moment door de zwaartekracht naar beneden zullen stromen.

Condens is normaal, maar wel schadelijk

Condens is een volkomen normaal verschijnsel. In bijna elke badkamer vindt condensatie plaats: door het gebruik van warm water ontstaat waterdamp dat condenseert tegen bijvoorbeeld de koude spiegel. Op zich geen probleem, echter moet er wel voor gezorgd worden dat het vocht weer verdwijnt, omdat vocht op zich heel schadelijk is. Indien condens niet voorkomen kan worden, maar continu plaatsvindt zullen allerlei nadelige gevolgen optreden, zoals:

4 oorzaken van condensvorming

1.

Een flinke toename van de luchtvochtigheid (bijvoorbeeld bij gebruik van water in de keuken, badkamer of vanwege de uitwaseming van een grote groep mensen in 1 ruimte)

2.

De aanwezigheid van koudebruggen in de muren. Via die bruggen vloeit warmte weg via de binnenmuren naar buiten. Die plekken worden dan kouder en daar zal condensatie plaatsvinden, veelal gevolgd door schimmelvorming en rotting.

3.

Bouwzouten in de bakstenen en de mortels trekken vocht aan waardoor meer condensatie plaats vindt.

4.

Slechte isolatie waardoor temperaturen van vloeren, wanden, beglazing en plafond permanent laag zijn.

Waarom is condens een probleem ?

  • schimmelvorming (welbekend is de zwarte schimmeld die vooral in badkamers en douches goed gedijt)

  • aantasting van houtwerk (bijvoorbeeld bij een raam met enkel glas: door continue condensvorming zal het hout gaan rotten)

  • aantasting van muren en behang (vochtig behang zal los gaan laten, de bouwstoffen in de muur zullen gaan oplossen)

  • aantrekken van ongedierte (ongedierte gedijt goed in een vochtige en koude omgeving. Zilvervisjes zullen bijvoorbeeld ontstaan)

  • onbehaaglijk gevoel (een mens voelt zich het beste in een ruimte met een gemiddelde luchtvochtigheid; is een ruimte vochtiger dan gemiddeld, dan zullen mensen zich onprettig gaan voelen)

  • gezondheidsklachten (vooral bij mensen die al gevoelige luchtwegen hebben en/of bijvoorbeeld astmatisch zijn)

Wanneer spreken we van abnormale condensvorming

Elk mens produceert waterdamp tijdens het uitademen. Ook tijdens douchen en koken wordt waterdamp geproduceerd. Indien er bijvoorbeeld veel mensen in huis zijn, zult u vaak merken dat ramen 'beslaan' ofwel condenseren. Met behulp van ventilatie moet de condensvorming in principe weer verdwijnen.

Indien u echter dagelijks last hebt van condensvorming in vrij hevige mate, dan is er iets verkeerd met de vochthuishouding van uw woning. In princpie wordt er tijdens de bouw van een woning rekening gehouden met het ontstaan van condens en de natuurlijke afvoer of oplossing van dat probleem. Echter in sommige gevallen blijkt die aflossing niet voldoende te zijn, bijvoorbeeld omdat de ventilatiemogelijkheden onvoldoende zijn.

Een andere mogelijkheid is dat u een continu bron van vocht in uw woning hebt, zoals bijvoorbeeld een vochtige kruipruimte die ervoor zorgt dat er continu vochtige lucht de woning inkomt of omdat de spouwmuren niet goed functioneren waardoor vocht doorslaat naar de binnenmuur.

Hoe voorkom je of los je condensvorming op ?

Condensvorming kan meerdere oorzaken hebben en kan daarom ook op meerdere manieren bestreden worden Indien het gaat om condens in bijvoorbeeld de keuken of badkamer, dan kunt u volstaan met het goed ventileren van die ruimte, bijvoorbeeld na het douchen of na het koken. Het is namelijk niet te voorkomen dat in dergelijke ruimtes 'vochtigheidspieken'plaatsvdinen.

Indien de condens ontstaat in andere ruimtes, zonder dat er aanwijsbare redenen voor zijn (zoals bijvoorbeeld een samenzijn van veel mensen), dan moet er gezocht worden naar oorzaken en deze moeten bestreden worden. Bijvoorbeeld door isolatie van de kruipruimte of isolatie van de vloer (ruim 1,3 miljoen woningen van voor 1980 hebben geen vloerisolatie) te laten uitvoeren.

Indien u veel last hebt van beslagen ramen zonder dat er een duidelijke vochtbron is, dan is wellicht het laten plaatsen van dubbel glas of HR+++-glas een optie. Dit glas isoleert veel beter en blijft daardoor warmer waardoor condensatie wordt voorkomen.

Normaal gesproken vindt overmatige condensvorming plaats in woningen die niet goed ge soleerd zijn, of last hebben van koudebruggen, of enkel glas hebben, of een overmatig natte kruipruimte of hele slechte ventilatie of hele matige verwarming hebben.

Indien die problemen stap voor stap opgelost worden, zal de condensvorming vanzelfs verdwijnen.

Schimmelvorming door condens

Op plaatsen waar frequent vocht condenseert bestaat een hele grote kans op schimmelvorming. Schimmels en zwammen gedijen het beste op vochtige ondergronden en reeds binnen 1 dag ontstaan schimmels. Deze schimmels geven continu sporen af en zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.

In vochtige vertrekken vindt ook veel schimmelvorming plaats achter kasten. Op deze plekken wordt er onvoldoende geventileerd waardoor grote oppervlaktes door schimmel aangetast worden. Omdat de aangetaste muren ook nog een lagere oppervlaktetemperatuur krijgen vindt er extra condensatie plaats. Indien een vertrek dan nog matig tot niet verwarmd wordt, is de kans op condensatie en schimmelvorming extra groot.

Gratis Offertes

Bestrijd vochtvorming en bespaar fors op uw energiekosten met gesubsidieerde woningisolatie en isolatieglas. Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

Copyright Energiezuinighuis.nl 2007 - 2022