Energiezuinighuis.nl,een informatieve website over het energiezuiniger maken van woningen en bedrijfsruimtes. Gratis offertes aanvragen bij een landelijk netwerk van meer dan 2.000 bedrijven.

Energie Investerings Aftrek

Energie-investeringsaftrek

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financi n en Economische Zaken. AgenschapNL behandelt de aanvragen. De EIA is bestemd voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken.

Financieel voordeel voor investeringen 2012

Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Het directe financi le voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de 'gewone' investeringsaftrek.
De overheid wil met de EIA het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Het budget voor 2012 is € 151 miljoen. Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financi n de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op deze website gepubliceerd.

Door te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen bespaart uw onderneming ook direct op de energiekosten. Uw voordeel is dus dubbel: u heeft lagere energiekosten en u betaalt minder inkomstenbelasting
of vennootschapsbelasting. Investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen is daarom een verantwoorde keuze. De EIA ondersteunt u daarbij. Ons huidige energiegebruik is niet duurzaam. Het draagt bij aan een klimaatprobleem door emissies van fossiele brandstoffen. Bovendien zijn we voor de levering afhankelijk van een klein aantal landen. Daarom bevordert de overheid een duurzame energiehuishouding met ook op de lange termijn schone, beschikbare en betaalbare energie. Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen komen in aanmerking voor de EIA. Een energieprestatie-eis is bijvoorbeeld een besparingsnorm per ge nvesteerde euro of een rendementseis. In principe kan elke onderneming in Nederland gebruik maken van de EIA. En dat is nog eenvoudig ook.

Copyright Energiezuinighuis.nl 2007 - 2022