Energiezuinighuis.nl,een informatieve website over het energiezuiniger maken van woningen en bedrijfsruimtes. Gratis offertes aanvragen bij een landelijk netwerk van meer dan 2.000 bedrijven.

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Een zonnepaneel zet (zon)licht om in stroom. Een installatie van drie tot vier zonnepanelen levert per jaar gemiddeld 400 kWh elektriciteit op. Dat is zo'n 15% van wat een huishouden gemiddeld per jaar aan elektriciteit verbruikt. Een systeem van tien panelen betekent zelfs al een opwekking van 40% van uw jaarlijkse verbruik! Gerelateerde maatregelen om uw energierekening te verlagen:

1. Zonneboiler
2. CV-tuning
3. Balansventilatie

VROM - Dossier Zonne-energie

Zonne-energie is beter voor het milieu dan energie uit aardgas of steenkool. Bij de productie van zonne-energie komen geen schadelijke stoffen in de atmosfeer; bij het verbranden van aardgas of steenkool gebeurt dat wel.

De zon wordt op twee manieren benut voor het opwekken van energie: zonnecollectoren verwarmen water voor huishoudelijk gebruik (kraanwater, verwarming), terwijl zonnepanelen zonlicht omzetten in elektriciteit. Als u een zonnepaneel op het dak van uw huis monteert, bespaart u op de kosten van uw energierekening. Aanschaf van zonne-energie betekent ook dat u bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van duurzame energie.

VROM - Dossier Zonne-energie Vraag en antwoord

Hoe kunnen we de zon gebruiken?
Wat wil het kabinet?
Hoe werkt een zonnecollector?
Wat kost een zonnecollector?
Komt er een subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers voor particulieren?
Hoeveel bespaar ik met een zonnecollector?
Bestaat er bij een zonnecollector gevaar voor legionellabacteri n?
Hoe werkt een zonnepaneel?
Wat kost een zonnepaneel?
Wat levert een zonnepaneel financieel op?
Is een zonnepaneel direct aan het elektriciteitsnet gekoppeld?
Loopt de elektriciteitsmeter dan terug?
Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel of een zonneboiler?
Heeft zonne-energie wel zin in een land waar de zon zelden schijnt?
Heb ik een vergunning nodig om een zonnepaneel te plaatsen?

1. Hoe kunnen we de zon gebruiken?
Dat kan op dit moment vooral op twee manieren. De meest gebruikte toepassing is het verwarmen van water door zonnewarmte. Dit gebeurt door zonnecollectoren. Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is door middel van zonnepanelen. Die zetten het licht om in elektriciteit. Natuurlijk helpt het ook om huizen en gebouwen zodanig te bouwen dat de zon direct maximaal de ruimtes kan verwarmen, bijvoorbeeld met grote ramen aan de zonkant en kleine raampjes aan de schaduwkant. Dit wordt passieve zonne-energie genoemd.

2. Wat wil het kabinet?
Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol. Het kabinet beschrijft haar ambities in het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat'.

3. Hoe werkt een zonnecollector?
Het principe van een zonnecollector is eenvoudig: als een tuinslang de hele dag in de zon ligt, wordt het water in de slang erg warm. Zonnecollectoren maken gebruik van datzelfde principe. Zelfs in de winter, als de zon maar een paar uur schijnt, kan zo'n zonnecollector voldoende warm water produceren om te douchen, te wassen of schoon te maken. Sommige systemen leveren ook een bijdrage aan de ruimteverwarming.
Een zonnecollectorinstallatie bestaat uit een voorraadvat. De zonnecollector vangt zonlicht op. Zo'n collector bestaat uit een zwart gekleurd buizenstelsel dat is afgedekt met een vlakke glasplaat. De vloeistof die door het buizenstelsel stroomt (bijvoorbeeld water) wordt verwarmd door het zonlicht. De temperatuur van die vloeistof kan bij fel zonlicht oplopen tot maximaal 90 C.
De collector wordt op het dak geplaatst. Het warme water wordt bewaard in een voorraadvat omdat de productie van de warmte met behulp van een zonnecollector niet altijd gelijk is aan de vraag. Bij een geopende warmwaterkraan stroomt het koude leidingwater door het opgewarmde voorraadvat naar de kraan. Als het water niet warm genoeg is, dan brengt bijvoorbeeld de cv-ketel, de geiser of een warmtepomp het op de gewenste temperatuur. Dit proces heet naverwarming.

4. Wat kost een zonnecollector?
Voor individuele situaties bedragen de kosten tussen de 2.000 en 3.000 euro (incl. installatiekosten en BTW). De gemiddelde prijs van een zonneboiler in de nieuwbouw bedraagt circa 1.600 euro (eveneens inclusief installatiekosten en BTW). Bedenk wel dat bij deze bedragen de eventuele subsidies nog moeten worden afgetrokken.

5. Komt er een subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers voor particulieren?
Ja, het kabinet Balkenende-IV werkt aan twee nieuwe subsidieregelingen:

Subsidie voor zon-pv

Subsidie voor elektriciteit uit zonnepanelen (zon-pv) wordt waarschijnlijk geregeld in de regeling Stimulering duurzame energieproductie (SDE). Bij zonne-elektriciteit gaat het om systemen die energie van de zon direct omzetten in elektriciteit.
De SDE-regeling stimuleert de opwekking van duurzame elektriciteit, waaronder windenergie en biomassa. De subsidie voor windenergie en biomassa is met name bedoeld voor ondernemers. De subsidie voor zonnestroom is hoofdzakelijk gericht op particulieren en moet de toepassing van deze vorm van duurzame elektriciteit stimuleren.
De SDE is een nieuwe regeling, die de regeling Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP) vervangt. Vanaf medio april is het naar verwachting mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen. De regeling valt onder het ministerie van Economische Zaken en maakt deel uit van het kabinetsprogramma 'Schoon en zuinig'.
Subsidie voor zonneboilers en warmtepompen

Dit wordt een nieuwe subsidieregeling voor de aanschaf van systemen die met energie van de zon water opwarmen, ook wel zon-thermisch genaamd. Waarschijnlijk worden in dezelfde regeling warmtepompen opgenomen. Een warmtepomp is een duurzame verwarmingsoptie en kan een cv-ketel vervangen. De subsidieregeling moet het gebruik van duurzame verwarming door particulieren stimuleren. Deze regeling valt ook onder het ministerie van Economische Zaken.
6. Hoeveel bespaar ik met een zonnecollector?
De jaarlijkse besparing bedraagt 150 tot 200 kubieke meter aardgas bij een oppervlak van ongeveer drie vierkante meter. Voor een gemiddeld huishouden tot vier personen scheelt dat ongeveer de helft van het verbruikte gas of elektriciteit. Dat levert een jaarlijkse besparing op van zo'n 70 euro. De jaarlijkse elektriciteitsbesparing ten opzichte van een elektrische boiler bedraagt ongeveer 1300 kWh en dit levert een financi le besparing op van zo`n 175,- euro

7. Bestaat er bij een zonnecollector gevaar voor legionellabacteri n?
De zonneboiler warmt het water op tot wel 90 C. Bij onvoldoende zonlicht zorgt het verwarmingstoestel voor naverwarming. Daardoor heeft het warme tapwater altijd een temperatuur van minstens 60 C. Hiermee is het gevaar van legionellabacteri n in het warme water minimaal en vergelijkbaar met andere warm-tapwaterapparatuur. Voorwaarde is wel dat de boiler correct is ge nstalleerd en afgesteld door een erkende (zonneboiler-)installateur. Deze installateurs werken volgens richtlijnen van de Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland.

8. Hoe werkt een zonnepaneel?
Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Met een vakterm heten zonnepanelen daarom ook wel 'photovolta sche cellen' (van phos = Grieks voor licht, en Volta, naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV-systemen.

9. Wat kost een zonnepaneel?
Een zonnepaneel van een vierkante meter kost ongeveer 700 euro. Daarbij zijn de spullen inbegrepen die nodig zijn om het systeem te kunnen gebruiken, zoals kabels. Installeren van een paneel kost gemiddeld 200 euro. En 'gemiddeld' is een goed toegankelijk schuin dak. Een groot systeem op een moeilijk te bereiken plek verhoogt de installatiekosten. Installeren op een plat dak is in principe goedkoper. Maar om optimaal profijt van het zonlicht te hebben, moet het paneel dan op schuine dragers worden geplaatst, en dat betekent weer meer kosten. Steeds meer energiemaatschappijen bieden installaties aan om te leasen. Deze regelingen kunnen fiscaal aantrekkelijk zijn. Wie een zonnepaneel (of zonnecollector)aanschaft, komt in aanmerking voor diverse subsidies (zie Subsidies).

10. Wat levert een zonnepaneel financieel op?
Als alles goed is afgesteld, levert een set van vier panelen jaarlijks zo n 320 kWh aan elektriciteit op. Dat komt neer op circa 75 euro. Dat bedrag spaart u dus elk jaar uit. De opbrengsten vallen nog hoger uit als u gebruik maakt van dag/nacht-tarieven. Op het moment dat het PV-systeem elektriciteit levert, geldt het hogere dagtarief.

11. Is een zonnepaneel direct aan het elektriciteitsnet gekoppeld?
Sommige wel, sommige niet. Het ene systeem slaat overtollige energie op in een accu. Hiervoor wordt vooral gekozen op plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. De accu's moeten natuurlijk wel voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen. Het tweede systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet en sluist de energie die u niet gebruikt door naar het energiebedrijf. U hebt dan, zou je kunnen zeggen, uw eigen elektriciteitscentrale in huis. Wat u opneemt en teruglevert aan het elektriciteitsnet, wordt door de netbeheerder verrekend (gesaldeerd) tot 3000 kWh. Dat gebeurt op basis van de Elektriciteitswet (zie Wetten en regels).

12. Loopt de elektriciteitsmeter dan terug?
Ja, bijna alle analoge elektriciteitsmeters lopen terug, zolang u in huis minder elektriciteit gebruikt dan uw PV-systeem levert. Alleen de nieuwste, elektronische, meters zijn zo gemaakt dat ze niet terug kunnen lopen. In dat geval is een zogeheten viertels elektriciteitsmeter nodig. Een dergelijke elektriciteitsmeter registreert zowel het verbruik als de teruglevering van elektriciteit (en in zowel het dag- als nachttarief).

13. Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel of een zonneboiler?
De opbrengst van een zonnepaneel en/of een zonneboiler is niet alleen afhankelijk van de grootte, maar ook van de hellingshoek van het dak en de stand van het dak. Als de hellingshoek tussen de twintig en zestig graden ligt en de collector op het zuiden is gericht, is de opbrengst optimaal.

14. Heeft zonne-energie wel zin in een land waar de zon zelden schijnt?
Ook als het bewolkt is, werkt een zonne-cel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden ze. Aan de Franse Riviera, waar veel minder bewolking is, levert de zon toch slechts 1,5 keer zoveel energie als in Nederland.

15. Heb ik een vergunning nodig om een zonnepaneel te plaatsen?
Voorheen wel, maar op 1 januari 2003 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De daarbij behorende AMvB vergunningsvrij bouwen is daarmee ook van kracht geworden. Deze AMvB bevat een lijst met zogeheten vergunningsvrije bouwwerken. Zonnepanelen en zonnecollectoren horen daar ook toe, of ze nu voor of achter het huis komen. Zie ook: dossier Bouwregelgeving.
Bron: VROM

TIP 12 Groot scherm kost meer energie

Over het algemeen geldt: hoe groter het scherm van een tv, des te hoger het energiegebruik. Kijk daarom of een groot scherm wel in uw kamer past. Bij een tv-scherm met een diagonaal van 66 cm moet u rekening houden met een afstand tot het scherm van ongeveer 2 meter, bij een beeldscherm van 80 cm met ongeveer 2,5 meter, bij 94 cm met 3 meter en bij 107 cm met 3,5 m. (Bron: 250 gouden energiebespaar tips, Georgie Dom, Consumentenbond 2008)

Copyright Energiezuinighuis.nl 2007 - 2022