Hoeveel subsidie kun je krijgen ?

GUNSTIG: SUBSIDIE 21% BTW TERUGVORDEREN.

Hoewel geen officiële subsidie is de fiscale mogelijkheid om de volledige 21% btw over de zonnepaneleninstallatie (over materiaal en arbeid) terug te vorderen een enorm stimulans om over te gaan tot de aanschaf van een zonnepanelensysteem. In feite praten we over een korting van 21% btw terwijl zonnepanelen anno 2016 goedkoper zijn dan ooit.

Op deze bladzijde wordt deze subsidie verder bekeken. Belangrijk te vermelden is dat er nog meer subsidiemogelijkheden kunnen zijn, te weten regionale en lokale subsidies.

Bespaar fors op uw energiekosten en maak uw woning behaaglijker met gesubsidieerde woningisolatie.
Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes aan.

FUCHS ARREST

Door het Fuchs arrest heeft de partikulier die zonnepanelen aanschaft het recht om het volledige btw-bedrag terug te vorderen.

Het Europese Hof in Luxemburg heeft recent bepaalt dat het leveren van elektriciteit (opgewekt door zonnepanelen) aan energiemaatschappijen als een vorm van ondernemerschap kan worden gezien.

LOKALE EN REGIONALE ZONNEPANELEN SUBSIDIES

Elke provincie, regio of plaats in Nederland heeft vaak subsidiemogelijkheden of andere stimuleringsregelingen. Deze regelingen worden zelfstandig door deze overheden bepaald en staan los van de landelijke partijpolitiek of regelingen. Het is ondoenlijk om op deze lokatie daar uitgebreid per lokatie over te praten. Lees hier meer over de Energiesubsidiewijzer.

Indien u een offerte aanvraagt via www.energiezuinighuis.nl wordt direct gratis en vrijblijvend in kaart gebracht wat de landelijkse, provinciale, regionale en lokale subsidiemogelijkheden voor u zijn.

EISEN AAN INSTALLATIE

Het vermogen van de zonnepanelen (het photovoltaïsch systeem) is hoger dan 600 watt-piek maar kleiner of gelijk aan 3.500 watt-piek. 600 watt-piek is een veel voorkomend vermogen, maar dat is dus niet genoeg.

Het moet gaan om een nieuw systeem . In de photovoltaïsche installatie mogen geen tweedehands materialen en onderdelen zitten. De koopovereenkomst moet gesloten zijn op 2 juli 2012 of later

WAT VALT ONDER DE SUBSIDIE ?

Onder de daadwerkelijk gemaakte (aanschaf)kosten vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. U krijgt geen subsidie voor de arbeids- en verbouwingskosten. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie dan moet de installatie minimaal 0,601 kilowattpiek zijn. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling is 30.000.000 euro voor het jaar 2013.

SALDERING

Een groot voordeel van zonnepanelensystemen is dat de opgewekte elektriciteit die niet gebruikt wordt, direct geleverd kan worden aan een energiemaatschappij waarvoor de zonnepaneleneigenaar een vergoeding per kilowattuur ontvangt. Deze vergoeding wordt maandelijks bepaald na verrekening (saldering) van de elektriciteit die de zonnepaneleneigenaar zelf heeft verbruikt (bijvoorbeeld op piekmomenten waarbij het zonnepanelensysteem onvoldoende elektriciteit genereert).

MAAK UW KEUZE

7

Wat kunnen we met zonne-energie?

7

Hoe werkt een zonnepaneel?

7

Wat kost een zonnepaneel?

7

Hoeveel subsidie kun je krijgen?